URBANE BAŠTE(5)

Urbana agrokultura Sve veće interesovanje za urbano baštovanstvo, dovelo je do nastanka nove grane u poljoprivredi – urbana agrokultura, čija je osnovna odlika lokalni karakter: lokalna proizvodnja, lokalne zajednice, lokalna upotreba, povećanje ekonomske snage urbane sredine, jačanje lokalnih veza. Činjenice koje idu u prilog urbane poljoprivrede: Preko 50% svetske populacije je u gradovima ili u njihovoj neposrednoj blizini. Procena je da će do 2050. godine na svetu živeti preko 10 milijardi ljudi, a da će u gradovima biti preko 2/3. 800 miliona ljudi je u sektoru poljoprivrede i proizvodi hranu…

Pročitaj više

Zabeleške gospođe Kremić (47)

Jednom prilikom mi je dobri deda, sa puno ljubavi u glasu, ispičao priču o svom sestriću Časlavu. Rekao je: Časlav na sebe metne vrzolj, pa ode da vara narod. Nikad viđeni rođak Časlav živeo je na potezu Niš – Babušnica i bio je sitni prevarant. Jednom je, sedeći u kafani, prodao čoveku kamion drva. Problem je bio u tome što ni kamion, ni drva nisu bili njegovi. Nije planirao, uočio je priliku i to je bilo jače od njega. Bio je obdaren šarmom, a rečit. Umeo je lepo da laže,…

Pročitaj više