Zabeleške gospođe Kremić (48)

Gledam sinoć Utisak nedelje gde se mnogo pominjala reč laž. U jednom trenutku gospođa Bećković, da bi dovela diskusiju u normalne tokove,  kaže: – Hajde mi da se dogovorimo da nećemo više tako da govorimo! Pomislim kako svaki posao nosi svoje izazove, i kako je kultura govora veoma bitna. Pa se setim događaja od pre par godina sa đacima i debatom. Jer dešava se ponekad i to da nastavnik pokaže veliku dozu entuzijazma, koja se graniči sa naivnošću. Što bi rekli, idealista. On zaključi da među omladinom nedostaje kultura govora,…

Pročitaj više