Zabeleške gospođe Kremić (48)

Gledam sinoć Utisak nedelje gde se mnogo pominjala reč laž. U jednom trenutku gospođa Bećković, da bi dovela diskusiju u normalne tokove,  kaže:

– Hajde mi da se dogovorimo da nećemo više tako da govorimo!

Pomislim kako svaki posao nosi svoje izazove, i kako je kultura govora veoma bitna. Pa se setim događaja od pre par godina sa đacima i debatom. Jer dešava se ponekad i to da nastavnik pokaže veliku dozu entuzijazma, koja se graniči sa naivnošću. Što bi rekli, idealista. On zaključi da među omladinom nedostaje kultura govora, pa reši da ispravi stvar. Opet, desi se da u planu ima debatu, i mada sam nikada nije učestvovao u sličnim stvarima, uhvati se u koštac sa izazovom. Istraži, osmisli, napravi plan. Prosto, spremi se za čas.

I tako ja sva motivisana objasnim učenicima šta i kako ćemo da radimo,  i što je mladim ljudima naročito važno objasnim i zašto, podelim ih u dva tima, zadam temu i pravila: dođeš spreman, imaš argumente, javiš se za reč, slušaš, ne prekidaš, ne upadaš drugima u reč, ne vičeš. Sad vidim da sam ih sve pogrešno učila. Jedan junoša odhmah kaže:

– A šta ćete vi da radite?

– Ja ću biti voditelj debate. Kao ona da, ne, možda voditeljka. Paziću da sve teče po planu.

Oni zadovoljni. Krenemo u realizaciju, deca sve po protokolu: iznose argumente, vidno se trude da saslušaju i budu saslušani. Kad u jednom trenutku, dok jedan govori drugi povika:

– E, lažeš!

– Obustavi! Ne može tako da se kaže! Kultura govora podrazumeva da kažeš nešto poput:

– Kolega, to što ste rekli teško da bi se moglo prihvatiti kao tačno! Da mu daš do znanja da ne govori istinu, a da ga ne uvrediš.

– Šta, začudi se dečak, sve to treba da mu kažem da bih mu rekao da laže?

– Pa jeste.

– To je glupo!

– Ne, to je kultura govora.

Đačić klimne glavom, kao razumeo je, i vratimo se na tačku prekida. Ne mogu da kažem, strpljivo je saslušao druga, pa se javio za reč i rekao:

– Kolega, vi lažete!  A onda meni:

– Je li sad dobro?

– Ma 1:0 za vas!

I šta ću, smejem se. Nikad niko nije ni rekao da će biti lako. Ali to ne znači da treba odustati.

Podeli

Related posts